Bagaimana Jika Barang Ataupun Kenderaan Diterima Rosak?

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *