My Title
Kargo Kereta Motor ke Sabah Sarawak

FAQ (Soalan Yang Selalu Ditanya)

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

Jaminan Keselamatan

Tiada masalah. Hantar dengan kontena selamat, boleh letak barang-barang.

 1. Barangan yang sah di sisi undang-undang
 2. Dilarang letakkan barangan sensitif mudah terbakar atau meletup.
 3. Boleh letak sampai penuh asalkan jangan ganggu ruang driver.

Boleh, dengan syarat..

 • Mestilah dimaklumkan ada barang-barang bawa dalam kereta untuk tujuan declaration kastam.
 • Barang-barang yang dibawa dalam kereta tiada jaminan ke atas kerosakan atau hilang.
 • Pemilik perlu bertanggungjawab ke atas risiko barang-barang dibawa.
 • Tiada ganti rugi kepada ke atas kehilangan atau kerosakan.

Pihak syarikat tidak akan melayan jika berlaku kes sedemikian.

Sekiranya terjadi kerosakkan terhadap kiriman anda, ganti rugi akan diberikan sekiranya kerosakkan disebabkan kecuaian pihak pengurusan.

Jika kerosakan tersebut terjadi bukan disebabkan kecuaian syarikat dan di luar kawalan tiada ganti rugi akan diberikan.

Ya, kami jamin barang kiriman anda akan sampai ke destinasi tujuan. Setakat pengalaman kami menguruskan kargo dari tahun 2015, kesemua kereta dan motosikal sampai kepada pemiliknya. 

Load More

FAQ 1